• 0834.678.686
  • info@venr.com
  • Đại lý
  • Dịch vụ
  • EnglishVietnamese

MITSUBISHI ASM1375

ASM1375

  • Công suất liên tục: 1000/1250 kVA/kW
  • Công suất dự phòng: 1100/1375 kVA/kW

0834.678.686