• 0834.678.686
  • info@venr.com
  • Đại lý
  • Dịch vụ
  • EnglishVietnamese

Kiosk thông tin VE 4318 KAT

CPU: Intel Processor (3M, 3.30 Ghz)
Mainboard: Intel Chipset
Memory: 4GB DDR 1333/1666 MHz (1x2GB)
SSD: 120GB
Monitor: 43″ Touch Screen
Resolution : 1920 x 1080
OS: Windows 8.1/ 10

0834.678.686