• 0834.678.686
  • info@venr.com
  • Đại lý
  • Dịch vụ
  • EnglishVietnamese

CUMMINS AC88

  • Công suất liên tục: 80/64 kVA/kW
  • Công suất dự phòng: 88/70 kVA/kW

0834.678.686