Máy tính bộ doanh nghiệp VENR® FB9-I7 6700

Liên hệ

Main: Chipset Intel H110
CPU: Intel® Core™  I7 6700
Memory: DDR4 4GB
HDD: 500GB
OS: Free DOS
Máy tính bộ doanh nghiệp VENR® FB9-I7 6700
Liên hệ

Máy tính bộ doanh nghiệp VENR® FB8-I5 6400

Liên hệ

Main: Chipset Intel H110
CPU: Intel® Core™  I5 6400
Memory: DDR4 4GB
HDD: 500GB
OS: Free DOS
Máy tính bộ doanh nghiệp VENR® FB8-I5 6400
Liên hệ

Máy tính bộ doanh nghiệp VENR® FB7-I3 6100

Liên hệ

Main: Chipset Intel H110
CPU: Intel® Core™  I3 6100
Memory: DDR4 4GB
HDD: 500GB
OS: Free DOS
Máy tính bộ doanh nghiệp VENR® FB7-I3 6100
Liên hệ

Máy tính bộ doanh nghiệp VENR® FB6-G4400

Liên hệ

Main: Chipset Intel H110
CPU: Intel® Pentium® G4400
Memory: DDR4 4GB
HDD: 500GB
OS: Free DOS<
Máy tính bộ doanh nghiệp VENR® FB6-G4400
Liên hệ

Máy tính bộ doanh nghiệp VENR® FB3 I5-7400

Liên hệ

Main: Chipset Intel H110
CPU: Intel® Core™  I5 7400
Memory: DDR4 4GB
HDD: 500GB
OS: Free DOS
Máy tính bộ doanh nghiệp VENR® FB3 I5-7400
Liên hệ

Máy tính bộ doanh nghiệp VENR® FB1 I37100

Liên hệ

Main: Chipset Intel H110
CPU: Intel® Core™ i3-7100
Memory: DDR4 4GB
HDD: 500GB
OS: Free DOS
Máy tính bộ doanh nghiệp VENR® FB1 I37100
Liên hệ

Máy tính bộ doanh nghiệp VENR® FB5-I7 7700

Liên hệ

Main: Chipset Intel H110
CPU: Intel® Core™  I7 7700
Memory: DDR4 8GB
HDD: 1TB
OS: Free DOS
Máy tính bộ doanh nghiệp VENR® FB5-I7 7700
Liên hệ