Máy tính All In One A32-I74790

Liên hệ

Main: Chipset Intel H81
CPU: Intel® Core™  I7 4790
Memory: DDR3 8GB
HDD: 1TB
Monitor: LED VENR 32’’
OS: Free DOS
Máy tính All In One A32-I74790
Liên hệ

Máy tính All In One A32-I34160

Liên hệ

Main: Chipset Intel H81
CPU: Intel® Core™  I3 4160
Memory: DDR3 4GB
HDD: 500GB
Monitor: LED VENR 32’’
OS: Free DOS
Máy tính All In One A32-I34160
Liên hệ

Máy tính All in One A32 I5-4460

Liên hệ

CPU: Intel Pentium® Processor I5 4660
Memory: DDR3 4Gb
HDD: 500Gb
Graphic: Up to 2.0 Gb
Monitor: VENR LED 32"
OS: Free DOS
Máy tính All in One A32 I5-4460
Liên hệ

Máy tính All in One A32 I3-4170

Liên hệ

Main: Chipset Intel H81
CPU: Intel® Core™  I5 4460
Memory: DDR3 4GB
HDD: 500GB
Monitor: LED VENR 32’’
OS: Free DOS
Máy tính All in One A32 I3-4170
Liên hệ

Máy tính All in One A32 G3260

Liên hệ

Main: Chipset Intel H81
CPU: Intel® Pentium® G3260
Memory: DDR3 2GB
HDD: 500GB
Monitor: LED VENR 32’’
OS: Free DOS
Máy tính All in One A32 G3260
Liên hệ

Máy tính All in One A32 G1840

Liên hệ

Main: Chipset Intel H81
CPU: Intel® Celeron® G1840
Memory: DDR3 2GB
HDD: 500GB
Monitor: LED VENR 32’’
OS: Free DOS
Máy tính All in One A32 G1840
Liên hệ